Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Linia trendu spadkowego (2022-08-29)

W trakcie sesji 9 września 2022 doszło do przebicia spadkowej linii trendu. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA