Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2022-09-14)

Podczas sesji 29 września 2022 zaszło wybicie dołem formacji rozszerzającego się zniżkującego klina. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, obliczyliśmy szanse na osiągnięcie ceny 16,31 na .

REKLAMA