Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Linia trendu spadkowego (2022-09-14)

REKLAMA