Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Linia trendu wzrostowego (2023-01-26)

30 stycznia 2023 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA