Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Kanał zwyżkujący (2023-02-17)

Target po wybiciu dołem z formacji zwyżkującego kanału został osiągnięty 21 lutego 2023. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 30,69 na .

REKLAMA