Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2023-02-23)

Target po wybiciu w dół z formacji odwróconego trójkąta został osiągnięty 20 marca 2023. W dniu, w którym doszło do wybicia, oszacowaliśmy szanse na spadek do 26,03 na .

REKLAMA