Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Podwójne dno (2023-03-03)

Cena docelowa po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna została osiągnięta 15 marca 2023. W dniu wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 27,53 na ok. .

REKLAMA