Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Podwójny szczyt (2023-04-28)

19 maja 2023 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę. Wielkość wolumenu średnią z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 37,01 na ok. .

REKLAMA