Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Linia trendu wzrostowego (2023-07-07)

16 sierpnia 2023 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy wolumenie średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA