Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Podwójny szczyt (2024-01-10)

W trakcie sesji 2 lutego 2024 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, obliczyliśmy szanse na osiągnięcie ceny 58,58 na ok. .

REKLAMA