Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Podwójny szczyt (2024-01-23)

Cena docelowa po wybiciu w górę z formacji podwójnego szczytu została osiągnięta 28 marca 2024. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na wzrost do 59,08 na ok. .

REKLAMA