Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Podwójny szczyt (2024-01-23)

W trakcie sesji 2 lutego 2024 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, obliczyliśmy szanse na wzrost do 59,08 na .

REKLAMA