Nazwa / Typ formacji

PKO BP SA / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (2024-01-23)

2 lutego 2024 formacja RGR została zanegowana, przy wolumenie obrotów średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, obliczyliśmy szanse na wzrost do 58,32 na .

REKLAMA