Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2018-03-13)

Formacja rozszerzającego się zniżkującego klina została wypełniona 2018-08-28. W dniu wybicia ATmatix oszacował prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 45,40 na ok. .

REKLAMA