Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Linia trendu spadkowego (2018-04-20)

30 lipca 2018 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA