Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Kanał zniżkujący (2018-05-09)

Podczas sesji 17 maja 2018 zaszło wybicie w dół z formacji zniżkującego kanału. Wielkość wolumenu była w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 34,75 na ok. .

REKLAMA