Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Klin zwyżkujący (2018-07-10)

11 lipca 2018 doszło do wybicia z formacji zwyżkującego klina, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, obliczyliśmy szanse na spadek do 35,60 na ok. .

REKLAMA