Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Linia trendu spadkowego (2018-07-24)

W trakcie sesji 26 lipca 2018 trend spadkowy została przebita. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA