Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Trzy zwyżkujące dołki (2018-08-14)

W trakcie sesji 11 września 2018 zaszło wybicie z formacji trzech zwyżkujących dołków, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 35,63 na ok. .

REKLAMA