Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2018-10-18)

W trakcie sesji 5 listopada 2018 doszło do wybicia w górę z formacji rozszerzającego się trójkąta zniżkującego, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 43,95 na ok. .

REKLAMA