Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2018-10-18)

Formacja rozszerzającego się trójkąta zniżkującego została wypełniona 5 grudnia 2018. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 43,95 na ok. .

REKLAMA