Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Klin zwyżkujący (2018-12-20)

21 grudnia 2018 doszło do wybicia dołem formacji zwyżkującego klina, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 39,01 na ok. .

REKLAMA