Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Klin zwyżkujący (2018-12-24)

Poziom docelowy po wybiciu z formacji zwyżkującego klina został osiągnięty 25 lutego 2019. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 41,57 na ok. .

REKLAMA