Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2019-05-17)

Target po wybiciu w górę z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 11 czerwca 2019. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na wzrost do 42,70 na ok. .

REKLAMA