Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Klin zwyżkujący (2019-06-12)

18 czerwca 2019 doszło do wybicia w górę z formacji zwyżkującego klina, przy obrotach średnią z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 46,92 na ok. .

REKLAMA