Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2019-06-25)

8 lipca 2019 zaszło wybicie górą formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 47,23 na ok. .

REKLAMA