Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Linia trendu spadkowego (2019-06-04)

W trakcie sesji 7 czerwca 2019 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA