Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2019-07-29)

Target po wybiciu z formacji odwróconego trójkąta został osiągnięty 13 sierpnia 2019. W momencie wybicia ATmatix oszacował szanse na spadek do 38,94 na ok. .

REKLAMA