Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Podwójne dno (2019-10-21)

Cena docelowa po wybiciu w górę z formacji podwójnego dna została osiągnięta 18 grudnia 2019. W dniu, w którym doszło do wybicia, oszacowaliśmy szanse na wzrost do 39,91 na ok. .

REKLAMA