Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Podwójne dno (2019-10-04)

19 listopada 2019 formacja podwójnego dna została potwierdzona, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 42,39 na .

REKLAMA