Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Klin zwyżkujący (2019-11-22)

2 grudnia 2019 doszło do wybicia z formacji zwyżkującego klina. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, ATmatix oszacował szanse na spadek do 35,37 na .

REKLAMA