Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Klin zwyżkujący (2019-11-22)

Podczas sesji 19 grudnia 2019 zaszło wybicie z formacji zwyżkującego klina, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na wzrost do 43,93 na ok. .

REKLAMA