Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Podwójne dno (2019-12-04)

Target po wybiciu z formacji podwójnego dna został osiągnięty 11 marca 2020. W dniu, w którym zaszło wybicie, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo spadku do 30,17 na .

REKLAMA