Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Podwójne dno (2019-12-04)

W trakcie sesji 17 grudnia 2019 formacja podwójnego dna została potwierdzona, przy wolumenie średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, oszacowaliśmy szanse na wzrost do 42,99 na .

REKLAMA