Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-02-13)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 27 lutego 2020. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na osiągnięcie ceny 36,29 na ok. .

REKLAMA