Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Trójkąt (2020-04-27)

W trakcie sesji 4 maja 2020 doszło do wybicia dołem formacji trójkąta, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na spadek do 25,93 na .

REKLAMA