Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Klin zwyżkujący (2020-05-01)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji zwyżkującego klina został osiągnięty 6 maja 2020. W momencie wybicia ATmatix oszacował prawdopodobieństwo spadku do 28,55 na ok. .

REKLAMA