Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Trójkąt (2020-06-01)

Target po wybiciu z formacji trójkąta został osiągnięty 4 czerwca 2020. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 31,19 na .

REKLAMA