Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Kanał zniżkujący (2020-07-29)

W trakcie sesji 30 lipca 2020 zaszło wybicie z formacji zniżkującego kanału, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo spadku do 26,09 na .

REKLAMA