Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Kanał zniżkujący (2020-07-29)

Zakres docelowy po wybiciu w dół z formacji zniżkującego kanału został osiągnięty 21 września 2020. W momencie wybicia ATmatix oszacował prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 26,09 na ok. .

REKLAMA