Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Podwójne dno (2020-07-29)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji podwójnego dna został osiągnięty 2 października 2020. W dniu, w którym doszło do wybicia, oszacowaliśmy szanse na spadek do 24,28 na ok. .

REKLAMA