Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Podwójne dno (2020-07-29)

W trakcie sesji 30 lipca 2020 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 24,28 na .

REKLAMA