Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-07-31)

7 września 2020 zaszło wybicie dołem formacji rozszerzającego się zniżkującego klina, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na osiągnięcie ceny 23,44 na ok. .

REKLAMA