Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-07-07)

Cena docelowa po wybiciu w dół z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina została osiągnięta 21 września 2020. W dniu, w którym doszło do wybicia, obliczyliśmy szanse na spadek do 26,29 na ok. .

REKLAMA