Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-08-14)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 15 października 2020. W dniu, w którym zaszło wybicie, ATmatix oszacował szanse na spadek do 23,44 na .

REKLAMA