Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Linia trendu spadkowego (2020-08-14)

Podczas sesji 15 września 2020 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA