Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2020-08-20)

Podczas sesji 7 września 2020 formacja oRGR została zanegowana wybiciem w dół, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, ATmatix wyznaczył szanse na spadek do 23,24 na ok. .

REKLAMA