Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Linia trendu spadkowego (2020-08-26)

Podczas sesji 24 listopada 2020 doszło do przebicia spadkowej linii trendu. Wielkość wolumenu osiągnęła wartość średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA