Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Linia trendu spadkowego (2020-08-26)

REKLAMA