Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Trójkąt (2020-08-27)

Target po wybiciu w dół z formacji trójkąta został osiągnięty 25 września 2020. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 24,32 na ok. .

REKLAMA