Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Trójkąt (2020-08-27)

1 września 2020 doszło do wybicia dołem formacji trójkąta, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy szanse na spadek do 24,32 na ok. .

REKLAMA