Nazwa / Typ formacji

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA / Linia trendu spadkowego (2020-09-11)

REKLAMA