Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Klin zniżkujący (2020-10-05)

15 października 2020 doszło do wybicia dołem formacji zniżkującego klina, przy wolumenie obrotów średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 15,06 na ok. .

REKLAMA