Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-11-11)

Zakres docelowy po wybiciu górą z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 9 grudnia 2020. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 28,97 na ok. .

REKLAMA