Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Linia trendu spadkowego (2020-11-11)

Podczas sesji 16 listopada 2020 doszło do przebicia spadkowej linii trendu. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA