Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Podwójny szczyt (2021-03-26)

REKLAMA