Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Linia trendu wzrostowego (2021-05-05)

REKLAMA