Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Linia trendu wzrostowego (2021-05-05)

Podczas sesji 15 września 2021 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA