Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Trójkąt (2021-05-05)

Target po wybiciu w górę z formacji trójkąta został osiągnięty 28 maja 2021. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na wzrost do 36,64 na .

REKLAMA